Program kształcenia obejmuje łącznie 200 godz., w tym 71 godz. wykładów, 6 godz. projektu i 123 godz. laboratoryjnych.

Program kształcenia obejmuje następujące przedmioty:

1. Technologie poligraficzne - 14 godz. (8 godz. wykładów, 6 godz. laboratoriów):

 • Treści programowe obejmują m.in.: charakterystykę procesów produkcji poligraficznej, technologie druku w szczególności druk cyfrowy, offsetowy i wielkoformatowy oraz zagadnienia związane z kontrolą jakości produktów poligraficznych.
 • Zajęcia prowadzone z wykorzystaniem spektrodensytometrów transmisyjnych X-Rite 341, spektrofotometrów refleksyjnych X-Rite 518,X-Rite 528 oraz mikroskopów x100 i lup poligraficznych x10, x8.

2. Podstawy estetyki i kompozycji – 15 godz. wykładów:

 • Treści programowe obejmują m.in.: współczesne trendy w projektowaniu grafiki, elementy komunikacji wizualnej, zagadnienia kompozycji i estetyki szaty graficznej, zagadnienia typograficzne oraz znaczenia i zasady doboru kolorów.

3. Fotografia cyfrowa – 12 godz. (6 godz. wykładów, 6 godz. ćwiczeń):

 • Treści programowe obejmują m.in.: kompozycję sceny, optykę aparatu, geometrię aparatu, oświetlenie.
 • Zajęcia prowadzone z wykorzystaniem oprogramowania Adobe Photoshop Camera Raw.

4. Grafika wektorowa – 30 godz. (5 godz. wykładów, 25 godz. laboratoriów):

 • Treści programowe obejmują m.in.: proces wektoryzacji grafiki, zastosowania formatów zapisu obrazu cyfrowego, techniki i narzędzia do projektowania grafiki wektorowej na przykładzie logotypów, szablonów www, grafiki użytkowej, itd.
 • Zajęcia prowadzone z wykorzystaniem oprogramowania Adobe Illustrator, Adobe Bridge.

5. Grafika rastrowa - 20 godz. (4 godz. wykładów, 16 godz. laboratoriów)

 • Treści programowe obejmują m.in.: kadrowanie fotografii, korektę tonalną i barwną, techniki retuszowania, fotomontażu i zniekształcania obrazu.
 • Zajęcia prowadzone z wykorzystaniem oprogramowania Adobe Photoshop.

6. Projektowanie i dystrybucja treści cyfrowych - 30h (5h wykładów, 25 laboratoriów):

 • Treści programowe obejmują m.in.: projektowanie elektronicznych magazynów na platformy mobilne, platformy dystrybucji książek cyfrowych, technologię składu komputerowego, systemy zarządzania treścią CMS (konfiguracja i personalizacja), interaktywne animacje.
 • Zajęcia prowadzone z wykorzystaniem oprogramowania Adobe InDesign, Sigil.

7. Przygotowanie projektu do druku – 20 godz. (10 godz. wykładów, 10 godz. laboratoriów):

 • Treści programowe obejmują m.in.: pracę z plikami PDF, sprawdzenie plików pod względem drukowalności, dodawania znaczników drukarskich, impozycję plików, procesy rastrowania i separcji barwnej.
 • Zajęcia prowadzone z wykorzystaniem oprogramowania Adobe Acrobat, PuzzleFlow

8. Technologie webowe – 34 godz. (8 godz. wykładów, 26 godz. laboratoriów):

 • Treści programowe obejmują m.in.: podstawy działania stron internetowych, zasady funkcjonowania serwerów WWW, język znacznikowy opisu stron HTML, arkusze stylów CSS, podstawy stosowania dynamicznych skryptów na stronach internetowych.

9. Kolorymetria i zarządzanie barwą – 25 godz. (10 godz. wykładów, 15 godz. laboratoriów):

 • Treści programowe obejmują m.in.: systemy opisu barwą, profile ICC, ocenę jakości odwzorowania barw, pomiary kolorów spektrofotomerem, obliczania różnicy barw, profilowanie monitora, skanera, aparatu fotograficznego i drukarki.
 • Zajęcia prowadzone z wykorzystaniem spektrofotometru refleksyjnego X-Rite eXact, zestawów kalibracyjnych X-Rite i1 Publish Pro, skanerów Epson 3170 i Epson V200 Foto, proofera cyfrowego Epson Stylus Pro 4880 oraz oprogramowania EFI Fiery FX.

10. Egzamin końcowy stanowiący podsumowanie całego cyklu kształcenia na studiach podyplomowych.

Materiały dydaktyczne udostępniane są uczestnikom studiów na platformie e-learningowej.