Kierunek studiów Zarządzanie i Inżynieria Produkcji jest kierunkiem interdyscyplinarnym, łączącym przygotowanie inżynierskie z określonej dziedziny technicznej (informatyka lub mechanika) z przygotowaniem w zakresie organizacji i zarządzania, prawa, finansów i technik informacyjnych.

Studenci kierunku studiów Zarządzanie i Inżynieria Produkcji zdobywają wiedzę merytoryczną i umiejętności niezbędne do zarządzania organizacjami oraz do wytwarzania produktów opartych na bezpośrednim wykorzystaniu możliwości intelektualnych człowieka. Ponadto przygotowani są do wykonywania funkcji menedżerów, przygotowania produkcji, wytwarzania i testowania produktów w wyżej wymienionych obszarach. Obok podstawowej wiedzy z zakresu ekonomii, zarządzania, marketingu i finansów otrzymują rozległą wiedzę techniczną z zakresu technik informacyjnych i inżynierii komputerowej, telekomunikacji, technik wydawniczych, inżynierii zarządzania, finansów i innowacji oraz metod matematycznych, tak aby móc uzyskiwać założone cele na rynku globalnym.

Program kształcenia realizowany jest na:

  • studiach stacjonarnych (dziennych) trwających 3.5 roku (7 semestrów)
  • studiach niestacjonarnych (zaocznych) trwających 4 lata (8 semestrów)

Absolwenci kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji uzyskują tytuł inżyniera.

W ramach kierunku prowadzone są zajęcia z zakresu Poligrafii i Mediów Cyfrowych realizowanych na:

  • przedmiocie obieralnym PO: Produkty i systemy wydawnicze
  • bloku przedmiotów obieralnych BPO2: Systemy poligraficzne, który obejmuje następujące treści programowe:

 Więcej o specjalności w prezentacji Systemy_poligraficzne.pdf