W ramach przedmiotu Techniki produkcyjne – komunikacja wizualna prowadzone będą zajęcia z projektowania grafiki, podstaw poligrafii i zarządzania barwą oraz technik projektowania stron internetowych. Zajęcia prowadzone będą na Wydziale Informatyki ZUT w laboratorium poligraficznym.

1. Projektowanie grafiki – zajęcia prowadzi dr inż. Agnieszka Olejnik-Krugły

 • Wady, zalety oraz zastosowanie grafiki wektorowej i rastrowej.
 • Standardy przechowywania plików graficznych.
 • Rasteryzacja i wektoryzacja graficznego obrazu.
 • Zarządzanie zasobami graficznymi (przeglądanie, organizowanie, tworzenie galerii multimedialnych, automatyzacja prac i współpraca w przestrzeni roboczej).
 • Porównanie rastrowego i wektorowego formatu zapisu obrazu cyfrowego, przeznaczenie oraz ograniczenia formatów zapisu grafiki wektorowej oraz rastrowej.
 • Projektowanie grafiki rastrowej (filtry korekcyjne i destrukcyjne, kanały, maski, tryby mieszania, dopasowania kolorów, projektowanie form graficznych np. piktogramów, ikon).
 • Projektowanie grafiki wektorowej (praca z krzywymi i powierzchniami Béziera, farbowanie obiektów, efekty specjalne, biblioteki stylów oraz tworzenie własnych motywów grafiki, projektowanie form graficznych np. logotypów).

Po konsultacji ze studentami ilość zajęć z grafiki rastrowej i wektorowej może zostać zmieniona na zajęcia tylko z projektowania grafiki wektorowej, tylko z projektowania grafiki rastrowej lub z projektowania grafiki wektorowej/rastrowej z elementami grafiki rastrowej/wektorowej.

Zajęcia prowadzone będą z wykorzystaniem oprogramowania Adobe Illustrator i Photoshop.

2. Podstawy poligrafii i zarządzanie barwą - zajęcia prowadzi dr inż. Przemysław Korytkowski

 •  Przegląd technik druku.
 •  Przegląd wyrobów poligraficznych.
 •  System zarządzania barwą.
 •  Kalibracja urządzeń (monitory, drukarki, aparaty fotograficzne).
 •  Wydruku próbne (tzw. Proofy).
 •  Wizyty w drukarniach:
  •  offsetowej,
  •  cyfrowej,
  •  wielkoformatowej.

3. Projektowanie stron internetowych - zajęcia prowadzi dr inż. Bartłomiej Małachowski

 • Podstawowe technologie informatyczne tworzenia stron internetowych – język opisu strony HTML oraz język opisu formy prezentacji strony CSS.
 • Projektowanie struktury treściowej strony internetowej.
 • Projektowanie systemu nawigacji strony internetowej (podstawy projektowania interfejsów użytkownika).
 • Projektowanie formy prezentacji stron internetowych.
 • Zasady doboru i przygotowania elementów graficznych dla stron internetowych.
 • Zasady projektowania stron internetowych z uwzględnieniem typu urządzeń klienckich (komputery osobiste, urządzenia mobilne oraz tzw. projektowanie responsywne).
 • Budowanie stron internetowych z wykorzystaniem systemów zarządzania treścią CMS (na przykładzie Joomla i WordPress).
 • Podstawy projektowania szablonów stron dla systemów zarządzania treścią CMS (na przykładzie Joomla i WordPress).

4. Nowoczesne formy prezentacji treści – zajęcia prowadzi dr inż. Michał Twardochleb

 • Zasady projektowania prezentacji multimedialnych (ergonomia, zawartość merytoryczna, zawartość wizualna).
 • Wykorzystanie zaawansowanych elementów MS Power Point w tworzeniu prezentacji linearnych (klasycznych), autokształty, grafiki SmartArt, osadzanie multimediów, animacje niestandardowe.
 • Tworzenie nielinearnych (dynamicznych) prezentacji multimedialnych w środowisku Prezi. Prezentacja jako „mapa myśli”. Przykładowe nowoczesne portfolio własnych projektów.
 • Interaktywne skrypty wizualne w środowisku Scratch. Wstawianie obiektów standardowych i własnych, ścieżki animacji, interakcja pomiędzy obiektami, interakcje prezentacja-użytkownik.