Inżynieria cyfryzacji to informatyka stosowana na potrzeby użytkowe społeczeństwa informacyjnego. Jeżeli głównym celem informatyki jest wytwarzanie oprogramowania, to głównym celem inżynierii cyfryzacji jest projektowanie i wdrażanie tego oprogramowania w biznesie, administracji i przemyśle. To pierwszy taki kierunek studiów w Polsce. Powstał on w wyniku dwuletnich konsultacji potrzeb rynkowych z informatycznymi firmami Szczecina.

W ramach kierunku realizowany jest blok przedmiotów specjalnościowych „Media cyfrowe i poligrafia” obejmujący następujące treści programowe:

Kwalifikacje absolwentów umożliwiają podjęcie pracy zawodowej jako integrator systemów informatycznych, projektant produktów i usług informatycznych, analityk systemowy, menadżer firmy graficznej, poligraficznej, wydawniczej, kierownik produkcji, technolog, grafik komputerowy, inżynier obsługi klienta, inżynier cyfrowych procesów graficznych, projektant stron www, pracownik DTP w m.in. w agencjach reklamowych i interaktywnych, drukarniach, działach marketingu i obsługi klienta oraz wydawnictwach.

Absolwenci kierunku Inżynieria Cyfryzacji uzyskują tytuł inżyniera.

Więcej o specjalności w prezentacji BPO2:MediaCyfroweIPoligrafia.pdf