AOK
dr inż. Agnieszka Olejnik-Krugły
Zajmuje się projektowaniem grafiki i interfejsów użytkownika, zarządzaniem i kontrolą jakości, zarządzaniem barwy w cyfrowych procesach graficznych. Autorka wielu publikacji naukowych. Współpracuje z wieloma firmami z branży IT oraz poligraficznej. Zaangażowana w działalność organizacyjną uczelni, opiekun koła naukowego Print Team.

AOK
dr inż. Przemysław Korytkowski
Zajmuje się zarządzaniem barwą, zarządzaniem jakością, inżynierią produkcji, symulacją i optymalizacją systemów produkcyjnych. Autor kilkudziesięciu artykułów naukowych poświęconych tematyce optymalizacji pracy drukarni, ekspert firmy X-Rite, współpracuje z wieloma firmami poligraficznymi.

AOK
dr inż. Bartłomiej Małachowski
Zajmuje się technologiami informatycznymi stosowanymi w projektowaniu i cyfrowej dystrybucji treści. Specjalista w zakresie rozwiązań typu web-to-print i personalizacji druku. Współpracuje z wieloma firmami z branży IT i poligraficznej.

Współpracownicy:

AOKprof. dr hab inż. arch. Waldemar Marzęcki
Zajmuje się badaniem ciągłości kulturowej przestrzeni miejskich. Członek Związku Polskich Artystów Fotografików. Przygotował 35 wystaw fotograficznych prezentowanych w Austrii, Danii, Francji, Holandii, Niemczech, Polsce, Portugalii, Szwecji i Włoszech. Szczególne miejsce zajmują w nich pokazy multimedialne z wykorzystaniem grafiki i animacji komputerowej, pantomimy i muzyki. Współautor scenografii teatralnych do inscenizacji Czarodziejskiego Fletu wystawianego w Teatrze Polskim w Szczecinie oraz Nokturn dla Pani Tilebein w Teatrze Kameralnym w Szczecinie.

Marek_Ostrowski
mgr inż. arch. Marek Ostrowski
Architekt, grafik, twórca audio – wizualny. Zajmuje się zagadnieniami związanymi z komunikacją i identyfikacją wizualną, grafiką użytkową oraz typografią. Współzałożyciel multidyscyplinarnego studia SODA, zajmującego się architekturą, design’em i projektowaniem graficznym.