W zakresie prac badawczo-rozwojowych oferujemy:

 • Prowadzenie badań naukowych na zamówienie: oprogramowanie, analizy, modele symulacyjne, optymalizacja procesów produkcyjnych.
 • Stworzenie konsorcjum w celu wspólnego prowadzenie prac badawczo-rozwojowych finansowanych z POIG, NCBiR (Narodowego Centrum Badań i Rozwoju) i innych.
 • Przygotowanie opinii o innowacyjności.
 • Audyty technologiczne.

Nasze kompetencje obejmują między innymi następujące obszary:

 • Projektowanie i dystrybucja treści cyfrowych
 • Zarządzanie przepływem prac
 • Informatyzacja poligrafii
 • Kolorymetria i zarządzanie barwą
 • Kontrola jakości i standaryzacja procesu drukowania
 • Symulacja i optymalizacja procesów produkcyjnych
 • Lean management (zarządzanie odchudzone)

Do tej pory wykonaliśmy prace badawczo-rozwojowe między innymi dla:

 • Cargotec Polska
 • Roca Sanitario
 • Sonion Polska
 • Voigt Promotion
 • CIAT
 • Bridgestone Polska
 • Noratel Polska
 • Totem Group
 • CGS Drukarnia